Rideordning

Ridekort

Vi tilbyder ridning i de smukke skovomgivelser tilhørende Gavnø Gods, herunder Toftekær, Rådet, Rettestrup Plantage, Gavevænge* samt Marbjerg Plantage.

Ridetilladelsen gælder fra kl. 7.00 – 19.00, og i vinterhalvåret fra solopgang til solnedgang.

Læs om gældende regler og ridestier hér

 

Ridekort til Gavnø Skovdistrikt

ÅrskortPris
Fra 15 årkr. 1.330,-
Under 15 årkr. 850,-
HalvårskortPris
Allekr. 850,-
DagskortPris
Allekr. 85,-

 

Ridekort til Gavevænge

ÅrskortPris
Fra 15 årkr. 850,-
Under 15 årkr. 420,-
HalvårskortPris
Allekr. 420,-
DagskortPris
Allekr. 85,-

 

Gældende regler for Gavnø Skovdistrikt

Ridning sker på eget ansvar og kun med gyldigt ridekort.

Reglerne i ”Lov om Naturbeskyttelse i Danmark” og Miljøministeriets bekendtgørelse om offentlighedens adgang til private skove skal overholdes, idet rideordningen alene er en udvidelse af den almindelige adgangsret for så vidt gælder tilladelse til ridning på nedennævnte vilkår:

Ridning er tilladt:
A: ad sten/grus belagte skovveje.
B: ad veje og stier, hvor der langs ridestien er påmalet gule hestesko på træerne – se kort.

Ridning må finde sted fra kl. 7.00 til solnedgang i Gavevænge, Toftekjær, Rådet, Rettestrup Plantage og Marbjerg Plantage – se kort.  I perioden 15/5 til 15/7 må ridning kun foregå i tidsrummet 10.00 – 18.00.

Ridning skal foregå i vejrabatten eller midterrabatten. Ridning skal foregå i skridt eller trav. Kun på egentlige ridestier (afmærkede) må der galoperes. Max. 4 heste må ride sammen. Lystkørsel med vogn må kun foregå med 1 hest og kun i skridt. Travtræning anses ikke for lystkørsel, dvs. ingen travtræning.

Skovdistriktet forbeholder sig ret til at ændre eller begrænse færdselsretten ved ændring af hegn, skovningsarbejde, nyanlagte veje, tøbrud, jagt eller lignende. Skovdistriktet forbeholder sig ret til at begrænse antallet af udstedte ridekort samt til at fastsætte yderligere regler for udøvelse af ridning og lystkørsel i skovene.

Der skal udvises hensyn overfor det øvrige publikum, herunder specielt jagtlejere. Ved møde med biler samt cyklende og gående publikum skal ryttere vige for passage. Dette skal ske i skridt. Det er forbudt at ride nær bygninger, ved vildtets foder- og udsætningspladser, i hegnede kulturer samt på den brede vej i den nu reetablerede grusgrav i Rettestrup Plantage (skiltet med Ridning Forbudt).

Overtrædelse af reglementet vil medføre inddragelse af ridekort uden tilbagebetaling, bortvisning,  og evt. bødeforlæg.
Endvidere forbeholder skovdistriktet sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler. Ridning uden ridekort kan medføre politianmeldelse.

Kort over
ridestier

Gavevænge
Rettestrup